Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książek, Wojciech

Przewidywanie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwór wątrobokomórkowy z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK i IITiS
Tytuł równoległy Predicting the survival of patients with hepatocellular carcinoma using machine learning methods
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 90
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 74-79
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Summ.
Opis bibliograficzny
Przewidywanie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwór wątrobokomórkowy z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego : rozprawa doktorska = Predicting the survival of patients with hepatocellular ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe uczenie maszynowe, nowotwór wątrobokomórkowy (HCC), algorytmy genetyczne, selekcja cech

machine learning, hepatocellular carcinoma (HCC), genetic algorithm, feature selection
Abstrakt
Choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Mimo zwiększania nakładów finansowych na wczesną diagnostykę, nowoczesny sprzęt, wykwalifikowaną kadrę, działania ... więcej

Cancer is one of the leading causes of death worldwide. Despite increasing financial outlays for early diagnostics, modern equipment, qualified staff, preventive measures and screening tests, the number ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Informatyki i Telekomunikacji

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/