Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49816)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1263
poprzednie
123456789 ... 64
następne

Żelasko, Dariusz
Zapewnianie jakości transmisji danych w sieci komputerowej w sposób zdecentralizowany z zastosowaniem metod agentowych oraz uczenia maszynowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Schnotale, Grzegorz
Ilustracja procesu projektowego : wybrane zagadnienia metodyki prezentacji idei architektury na podstawie analizy przykładów projektów konkursowych nagrodzonych przez Międzynarodową Unię Architektów w latach 2010-2020 : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Janowiec, Filip
Zarządzanie ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Szymkiewicz, Krzysztof
Effect of plasma and gas nitriding on microstructure of Ti-6Al-7Nb alloy : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Franta, Julian
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Bukowczan, Artur
Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów ciekłokrystaliczny poliuretan/poliedryczny silseskwioksan : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Żabicka, Agnieszka
Przestrzenie społeczne na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie na przykładzie Spitsbergenu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Baziak, Beata
Wykorzystanie deskryptorów fizycznych zlewni (DFZ) do wyznaczania projektowych hydrogramów wezbrania w dowolnym przekroju rzeki : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Świątek, Wojciech
Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Banet, Krystian Adam
Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Barnaś, Krzysztof
Technologia surowej ziemi w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Tor, Paweł
Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r. : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Petelenz, Małgorzata
Architektura pamięci. II wojna światowa : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Majdak, Marek
Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Łabuz, Rita
Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Ciepiela, Agnieszka
Współczesne zmiany głównych przestrzeni publicznych w miastach małych województwa świętokrzyskiego w aspekcie rewitalizacji : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Broniewicz, Piotr
Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Kania, Olga
Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci Cittàslow (miast powolnych) : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Dechnik, Mirosław
Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej, w kontekście adaptacji oświetlenia pomieszczeń w budynku biurowym poprzez personalizację warunków oświetlenia : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Korzeniowska, Agata
Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021

poprzednie
123456789 ... 64
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/