Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Franczyk, Emilia

Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na powstawanie zadziorów w procesie wiercenia materiałów trudnoskrawalnych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
Tytuł równoległy [Investigation of the influence of cutting edge geometry and cutting parameters on the formation of burrs in the process of drilling in difficult-to-cut materials]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 144
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 127-134
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na powstawanie zadziorów w procesie wiercenia materiałów trudnoskrawalnych : rozprawa doktorska = [Investigation of the influence of cutting ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zadziory, geometria ostrza, wiercenie, materiały trudnoskrawalne

burrs, tool geometry, drilling, hard-to-cut materials
Abstrakt
W ramach rozprawy badano wpływ geometrii ostrza i wybranych parametrów skrawania na wielkość zadziorów powstających w procesach wiercenia (zadzior pierwotny) oraz usuwania zadziorów (zadzior wtórny) ... więcej

Presented dissertation investigates the impact of cutting edge geometry and selected cutting parameters on the formation of burrs in the processes of drilling (so-called primary burrs) and deburring (so-called ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/