Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Celarek-Kobyłczyk, Aneta

Badania hydrodynamiki mieszania cieczy w zbiorniku z niecentrycznie usytuowanym mieszadłem turbinowym : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
Promotor pomocniczy dr inż. Jan Talaga
Tytuł równoległy Studies hydrodynamic mixing in a unbaffled stirred vessels an eccentric position of the agitator shaft
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 185
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 168-177
Bibliografia (liczba pozycji) 140
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Badania hydrodynamiki mieszania cieczy w zbiorniku z niecentrycznie usytuowanym mieszadłem turbinowym : rozprawa doktorska = Studies hydrodynamic mixing in a unbaffled stirred vessels an eccentric position ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrodynamika, mieszanie, turbulencja, niecentryczność, Laserowa Anemometria Dopplerowska (LDA)

hydrodynamics, mixing, turbulence, stirred vessel, Laser Doppler Anemometry (LDA)
Abstrakt
Niniejsza praca dotyczy wpływu niecentrycznego usytuowania mieszadła na wielkości charakteryzujące hydrodynamikę przepływu cieczy w mieszalniku, z mieszadłem turbinowym. Badano trzy różne mieszadła, ... więcej

This work concerns the influence of the eccentric location of the stirrer on the quantities characterizing the hydrodynamics of the liquid flow in a mixer with a turbine agitator. Three different mixers ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/