Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ozimek, Jan

Elastomery poliuretanowe, w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocyjanian modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Promotor pomocniczy dr inż. Edyta Hebda
Tytuł równoległy [Polyurethane elastomers on basis of 1,6-hexamethylene diisocyanate modified with POSS – the effect of chemical architecture on selected physicochemical properties]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 218
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 193-211
Bibliografia (liczba pozycji) 291
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Elastomery poliuretanowe, w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocyjanian modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne : rozprawa doktorska = [Polyurethane elastomers ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe poliuretany, silseskwioksany, nanotechnologia, nanokompozyty, osteoinduktywność

polyurethanes, silsesquioxanes, nanotechnology, nanocomposites, osteoinduction
Abstrakt
Praca dotyczy syntezy i charakterystyki elastomerów poliuretanowych modyfikowanych trzema rodzajami POSS. Do syntezy użyto diizocyjanianu heksametylenu (HDI), glikolu polioksytetrametylenowego (PTMG) ... więcej

The work concerns the synthesis and characterization of polyurethane elastomers modified with three types of POSS. Hexamethylene diisocyanate (HDI), polyoxytetramethylene glycol (PTMG) with three different ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/