prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Chemii i Technologii Polimerów [C-4]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaProfil w CRIS PK


Publikacje autora (313)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 7


Tyliszczak, Bożena
Otrzymywanie, struktura i właściwości hydrożeli akrylowych zdolnych do kontrolowanego uwalniania nawozów mineralnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Leszczyńska, Agnieszka
Nanofazowe układy polioksymetylenu (POM) – otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowanie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Pagacz, Joanna
Wytwarzanie i analiza wybranych właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z montmorylonitem (PVC/MMT) : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Majka, Tomasz Mariusz
Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Jancia, Małgorzata
Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS) : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Bukowczan, Artur
Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów ciekłokrystaliczny poliuretan/poliedryczny silseskwioksan : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Ozimek, Jan
Elastomery poliuretanowe, w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocyjanian modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/