Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Majka, Tomasz Mariusz

Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr. hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Promotor pomocniczy dr inż. Agnieszka Leszczyńska
Tytuł równoległy [Investigations on fabrication of polyamide 6/ montmorillonite nanocomposites with improved performance properties]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 190
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 179-188
Bibliografia (liczba pozycji) 301
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych : rozprawa doktorska = [Investigations on fabrication of polyamide 6/ montmorillonite nanocomposites ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371743] Technologia tworzyw sztucznych
[371700] Technologia budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe nanokompozyty, poliamid 6, montmorylonit, fosfoniany, palność

nanocomposites, polyamide 6, montmorillonite, phosphonates, flammability
Abstrakt
Celem pracy było wytworzenie nanokompozytów poliamidu 6 z montmorylonitem (PA6/OMMT) metodą homogenizacji w stopie, charakteryzujących się polepszonymi właściwościami mechanicznymi, termicznymi ... więcej

The aim of the thesis was the preparation of polyamide 6/organoclay nanocomposites (PA6/OMMT) using the melt intercalation method in the alloy, which are characterised by improved mechanical and thermal ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/