Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jancia, Małgorzata

Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS) : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Tytuł równoległy [Synthesis and characterization of polyurethane elastomers modified by polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język polski
Liczba stron [1], 156
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 137-150
Bibliografia (liczba pozycji) 328
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS) : rozprawa doktorska = [Synthesis and characterization of polyurethane elastomers modified ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe poliuretany, materiały hybrydowe, POSS, nanotechnologia

polyurethanes, hybrid materials, POSS, nanotechnology
Abstrakt
Badania dotyczyły otrzymywania i oceny właściwości fizykochemicznych hybrydowych elastomerów poliuretanowych, zawierających wbudowane cząsteczki poliedrycznych oligomerycznych silseskwioksanów ... więcej

The scope of this doctoral thesis was the preparation and study of the physicochemical properties of hybrid polyurethane elastomers, containing polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) as network node, ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP "Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozycjach polimerowych", POIG.01.03.01-30-173/09-05
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/