Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leszczyńska, Agnieszka

Nanofazowe układy polioksymetylenu (POM) – otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowanie : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Tytuł równoległy [Nanophase compositions of polyoxymethylene (POM) – synthesis, properties and application]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron [6], 194
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 184-192
Bibliografia (liczba pozycji) 293
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Nanofazowe układy polioksymetylenu (POM) – otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowanie : praca doktorska = [Nanophase compositions of polyoxymethylene (POM) – synthesis, properties and application] ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [492900] Przemysł tworzyw sztucznych
[490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe kompozyty, materiały konstrukcyjne, nanotechnologia, przemysł oparty na naturalnych i syntetycznych tworzywach wielkocząsteczkowych (kauczuki i tworzywa sztuczne), właściwości mechaniczne ciał stałych
Abstrakt
Celem pracy było otrzymanie nanokompozytów polioksymetylenu i montmorylonitu o polepszonych właściwościach mechanicznych i termicznych przy zastosowaniu metody termoplastycznego przetwarzania. Poprawę ... więcej

In this work polyoxymethylene (POM)/montmorillonite nanocomposites with improved thermal and mechanical properties were prepared using melt mixing method. The miscibility of composite componens was improved ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/