dr inż. Edyta Hebda

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Chemii i Technologii Polimerów [C-4]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaPublikacje autora (67)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 2


Bukowczan, Artur
Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów ciekłokrystaliczny poliuretan/poliedryczny silseskwioksan : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Ozimek, Jan
Elastomery poliuretanowe, w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocyjanian modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/