Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zeńczak-Tomera, Kamila

Badanie aktywności wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski, prof. PK
Tytuł równoległy Study of the activity of selected oxide catalysts in the dehydrogenation of propane to propene in the presence of carbon dioxide
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 140
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 133-138
Bibliografia (liczba pozycji) 164
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Badanie aktywności wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska = Study of the activity of selected oxide catalysts in ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mezoporowata krzemionka, katalizatory wanadowe, katalizatory chromowe, odwodornienie z CO₂, propen

mesoporous silica, vanadium-based catalysts, chromium-based catalysts, dehydrogenation with CO₂, propene
Abstrakt
W pracy badano proces katalitycznego odwodornienia propanu do propenu w obecności CO₂. Na podstawie przeglądu literaturowego wykazano, iż proces może stanowić interesującą alternatywę dla obecnie ... więcej

In the present work the catalytic dehydrogenation of propane to propene in the presence of CO₂ was investigated. On the basis of literature survey, it was shown that catalytic propane dehydrogenation ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/