Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardowski, Grzegorz

Rytm jako element kreacji formy architektonicznej. Klasyczne i współczesne piękno w architekturze : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
Tytuł równoległy [Rhythm as an element of the creation of an architectural form. Classic and contemporary beauty in architecture]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 173
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 159-165
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ., Zsfassung
Opis bibliograficzny
Rytm jako element kreacji formy architektonicznej. Klasyczne i współczesne piękno w architekturze : praca doktorska = [Rhythm as an element of the creation of an architectural form. Classic and contemporary ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rytm, forma, piękno, muzyka, pretekst

rhythm, form, beauty, music, pretext
Abstrakt
Przedmiotem dysertacji jest analiza zjawiska rytmu, jako elementu kreacji formy architektonicznej. Zakres pracy obejmuje dzieła współczesne, lecz dla pełnego przedstawienia zagadnienia, przedstawiono ... więcej

The subject of the dissertation is the analysis of the phenomenon of rhythm as an element of the creation of an architectural form. The scope of the work includes contemporary works, but to fully present ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/