Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Morman-Wątor, Justyna

Ocena możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
Tytuł równoległy [Assessment of the possibility of using waste from the GZW mines for the construction of flood embankments serving as road embankments]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 199
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 178-185
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Ocena możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych : praca doktorska = [Assessment of the possibility ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpady wydobywcze, wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe

mining waste, levees, road embankments
Abstrakt
Rozprawa doktorska zawiera 8 rozdziałów, w których przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję ... więcej

The doctoral dissertation contains 8 chapters in which the assessment of the possibility of using mining waste from the GZW mines for the construction of flood embankments serving as road embankments was ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/