Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Boroń, Paweł

Analiza odpowiedzi dynamicznej budowli wielopodporowych na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia górniczego z zastosowaniem Metody Wielopodporowego Spektrum Odpowiedzi : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
Promotor pomocniczy dr inż. Dorota Jasińska
Tytuł równoległy Dynamic response analysis of the multi-support structure to mining shocks using Multiple Support Response Spectrum Analysis
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 198
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 185-196
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Summ.
Opis bibliograficzny
Analiza odpowiedzi dynamicznej budowli wielopodporowych na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia górniczego z zastosowaniem Metody Wielopodporowego Spektrum Odpowiedzi : rozprawa doktorska = Dynamic response ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpowiedź dynamiczna, wstrząs górniczy, spektrum odpowiedzi, badania in situ wiaduktu

dynamic response, mining shock, response spectrum, in situ test of viaduct
Abstrakt
W rozprawie doktorskiej zaprezentowano analizę odpowiedzi dynamicznej pięcioprzęsłowego wiaduktu drogowego na wymuszenie parasejsmiczne pochodzenia górniczego. Celem rozważań podjętych w pracy ... więcej

In the dissertation the study of dynamic response of the five-span road viaduct to the non-uniform paraseismic kinematic excitation was presented. The research consisted of the in situ experiments and ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/