Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kłaput, Renata

Wpływ szerokości szczelin w ściankach bocznych tunelu aerodynamicznego na wyniki badań modelowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Tytuł równoległy [Impact of the gaps width in the side walls of the wind tunnel on the results of model tests]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 129
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 127-129
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Wpływ szerokości szczelin w ściankach bocznych tunelu aerodynamicznego na wyniki badań modelowych : rozprawa doktorska = [Impact of the gaps width in the side walls of the wind tunnel on the results ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe aerodynamika, ścianki szczelinowe, tunel aerodynamiczny, badania modelowe

aerodynamics, slotted walls, wind tunnel, model tests
Abstrakt
Praca ma charakter przede wszystkim eksperymentalny. Zakres prac badawczych obejmował:
• Badania pola prędkości strumienia powietrza na wlocie do tunelu aerodynamicznego, na wlocie do przestrzeni ... więcej

The thesis is primarily experimental. The scope of research work included:
• Tests of the air flow velocity field at the tunnel inlet, at the inlet of the working section and in the working section ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/