Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Knapik, Maciej

Analiza zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania energii odnawialnych dla budynku mieszkalnego w celu przekształcenia go w obiekt nisko-energochłonny : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Marian Hopkowicz
Promotor pomocniczy dr hab. inż. Agnieszka Lechowska
Tytuł równoległy [Analysis of the scope of thermo-modernization and the use of renewable energy for a residential building in order to transform it into a low-energy object]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 173
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 156-163
Bibliografia (liczba pozycji) 153
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Analiza zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania energii odnawialnych dla budynku mieszkalnego w celu przekształcenia go w obiekt nisko-energochłonny : rozprawa doktorska = [Analysis of the scope ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe termomodernizacja, odnawialne źródła energii, pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, budownictwo o niskim zapotrzebowaniu na energię.

thermo-modernization, renewable energy sources, heat pump, photovoltaic cells, wind turbines with a vertical axis of rotation, building with low energy demand
Abstrakt
Rozprawa doktorska dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego oraz wykorzystania energii odnawialnych w celu przekształcenia go w obiekt o niskim zapotrzebowaniu na energię. Celem pracy było ... więcej

The doctoral dissertation concerns the thermo-modernization of a multi-family building and the use of renewable energy in order to transform it into an object with a low energy demand. The purpose of the ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/