Agnieszka Lechowska

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa [Ś-6]

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetykaPublikacje autora (42)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Knapik, Maciej
Analiza zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania energii odnawialnych dla budynku mieszkalnego w celu przekształcenia go w obiekt nisko-energochłonny : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/