Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pluta, Klaudia

Kompozyty fosforanów wapnia do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Dagmara Malina
Tytuł równoległy [Calcium phosphate composites for tissue engineering]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron [6], 150
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 136-150
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
Uwagi Upublicznienie pracy związane jest ze złożeniem wniosku o udzielenie patentu na wynalazek w Urzędzie Patentowym RP
Opis bibliograficzny
Kompozyty fosforanów wapnia do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska = [Calcium phosphate composites for tissue engineering] / Klaudia Pluta. – Kraków, 2019. – [6], 150 s. : il. (w ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [252100] Chemia nieorganiczna
[792400] Inżynieria materiałowa
[253900] Inżynieria chemiczna
[250000] Chemia
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe hydroksyapatyt, kompozyty, biomateriały

hydroxyaatite, composites, biomaterials
Abstrakt
Celem pracy było opracowanie metody otrzymania oraz charakterystyka nowych, biozgodnych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej na bazie poli(winylopirolidonu) oraz żelatyny z dodatkiem serum ... więcej

The study was focused on the design and characterization of new, biocompatible composite materials based on poly(vinylpyrrolidone) and gelatin with addition of serum bovin albumin and aspartic acid reinforced ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/