prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki [I]
Katedra Inżynierii Materiałowej [I-1]

Dyscyplina: inżynieria materiałowaPublikacje autora (170)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Pluta, Klaudia
Kompozyty fosforanów wapnia do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/