Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47400)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gierada, Maciej

Katalizator CrOx/SiO2 – modelowanie form powierzchniowych oraz studia nad mechanizmem polimeryzacji etylenu : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK
Tytuł równoległy [The CrOx/SiO2 catalyst – modeling of surface species and studies on the ethylene polymerization mechanism]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 116
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 34-38
Bibliografia (liczba pozycji) 131
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Uwagi Praca doktorska zawiera pełne teksty artykułów będących jej podstawą
Opis bibliograficzny
Katalizator CrOx/SiO2 – modelowanie form powierzchniowych oraz studia nad mechanizmem polimeryzacji etylenu : praca doktorska = [The CrOx/SiO2 catalyst – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250937] Kinetyka reakcji chemicznych. Kataliza
[250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[250929] Fizykochemia ciała stałego. Krystalochemia. Związki amorficzne
[252121] Związki kompleksowe (synteza, właściwości i budowa związków kompleksowych, reakcje związków kompleksowych, kinetyka)
[250000] Chemia
[252100] Chemia nieorganiczna
Słowa kluczowe DFT, katalizator, Phillips, krzemionka, mechanizm

DFT, catalyst, Phillips, silica, mechanism
Abstrakt
W pierwszej części pracy badano strukturę form tlenkowych chromu na powierzchni amorficznej krzemionki. Otrzymane wyniki wskazują m.in., że formy dimeryczne są mniej stabilne termodynamicznie w porównaniu ... więcej

In the first part of this thesis, a molecular structure of the CrOx/SiO2 catalyst was studied. Among others, it was found that dimeric species are less thermodynamically stable than ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/