Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Philipsa


Numer umowy UMO-2015/19/N/ST4/00007
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 5

Tielens, Frederik; Gierada, Maciej ; Handzlik, Jarosław; Calatayud, Monica
Characterization of amorphous silica based catalysts using DFT computational methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Today
Data wydania: 2020
ISSN: 0920-5861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.766
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gierada, Maciej; De Proft, Frank; Sulpizi, Marialore; Tielens, Frederik
Understanding the acidic properties of the amorphous hydroxylated silica surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Journal of Physical Chemistry. C, Nanomaterials and Interfaces
Data wydania: 2019
ISSN: 1932-7455
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.189
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
Teoretyczne badania katalizatora CrOx/SiO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Chemiczne
Data wydania: 2019
ISSN: 2300-0295
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Gierada, Maciej
Katalizator CrOx/SiO2 – modelowanie form powierzchniowych oraz studia nad mechanizmem polimeryzacji etylenu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2018
Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
Computational insights into reduction of the Phillips CrOx/SiO2 catalyst by ethylene and CO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2018
ISSN: 0021-9517
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 7.723
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/