Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 64
następne

Pacholewicz, Karolina
Architektura muzeów sztuki : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Kropiowska, Dorota
Wybrane problemy optymalnego kształtowania układów prętowych w strukturze formalnej zasady maksimum : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Malewska, Elżbieta
Porowate kompozyty poliuretanowo-polistyrenowe otrzymywane na drodze współekspandowania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Gwadera, Monika
Zastosowanie przybliżonych równań kinetycznych w modelowaniu procesów adsorpcyjnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Faron, Aleksandra
Wpływ wybranych czynników struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Stawiarski, Adam
Detekcja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Zastawnik, Andrzej
Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności lokalnych w procesie planowania przestrzennego na wybranych przykładach z gmin małopolskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Bigaj, Przemysław
Monolityczne technologie betonu elewacyjnego w architekturze współczesnych budynków mieszkalnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Wesołowski, Łukasz
Wpływ przeszklonych ścian osłonowych na kształtowanie warunków użytkowych i środowiskowych w pomieszczeniach mieszkalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Pagacz, Joanna
Wytwarzanie i analiza wybranych właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z montmorylonitem (PVC/MMT) : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Wpływ zdarzeń architektonicznych na przestrzeń publiczną współczesnego miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Zieliński, Miłosz
Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie krajobrazu, w kontekście procesów projektowych i partycypacji społecznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Sieńko, Tomasz
Strategie sterowania przekształtnikiem macierzowym do wysokosprawnych siłowni gazowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Solecka, Katarzyna
Wielokryterialna ocena wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Analiza wytrzymałościowa koron zębów przedtrzonowych leczonych endodontycznie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Spławińska, Malwina
Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Bobek, Wojciech
Wyniki badań statyki drzew w mieście jako podstawa wyznaczania stref ryzyka : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Kulpa, Tomasz
Modelowanie potencjałów ruchotwórczych w drogowych przewozach ładunków w skali regionu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Celewicz, Piotr
Multimedia w architekturze - multimedialne elewacje : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Chudyba, Łukasz
Prognozowanie przekazywania drgań pochodzenia górniczego z gruntu na budynek z wykorzystaniem SSN : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013

poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/