Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 1617181920212223242526 ... 64
następne

Kasperek, Tomasz
Procedury obliczeniowe i konstrukcje planetarnych przekładni zębatych o uproszczonej technologii : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2009
Makowska, Agnieszka
Metoda kalkulacji kosztów krzywoliniowych obiektów budowlanych z zastosowaniem współczynnika trudności : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2009
Ostrowska, Ksenia
Metoda oceny dokładności pomiarów realizowanych przy zastosowaniu współrzędnościowych ramion pomiarowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2009
Zarębski, Krzysztof
Właściwości mechaniczne spieków metali po odkształceniu plastycznym i obróbce cieplnej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2009
Obrzud, Rafał Filip
Numerical modeling and neural networks to identify constitutive parameters from in situ tests : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2009
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Geneza i rozwój Skawiny w średniowieczu na tle wybranych miast "kazimierzowskich" Ziemi Krakowskiej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2009
Kosowska, Paulina
Pomiar i regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą przepustnicy o zmodyfikowanym kształcie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2009
Hebda, Edyta
Synteza katalizatorów polimerowych i sprawdzanie ich aktywności katalitycznej w reakcjach utleniania związków organicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Kram, Dorota
Ocena odporności ogniowej konstrukcji przekryć z drewna klejonego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Nowak-Michta, Aneta
Struktura porowatości betonów napowietrzonych z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Hodor, Katarzyna
Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Góra, Marta
Analiza kinematyczna wielowahaczowych mechanizmów zawieszeń samochodów : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Zając, Bogusław
Doświadczalno-analityczne określenie wytężenia polimerowej skleiny w belkach zespolonych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Pluciński, Piotr
Numeryczna analiza efektów mechanicznych korozji stali zbrojeniowej w betonie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Suszenie osadów ściekowych pompą ciepła z transkrytycznym obiegiem lewobieżnym do rekuperacji ciepła : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Piebiak, Iwona
Transparentne izolacje termiczne w kształtowaniu architektury obiektów solarnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Kusińska, Elżbieta
Woda w założeniach architektoniczno-urbanistycznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Karpisz, Dariusz
Komputerowa analiza obrazu RTG zatok czołowych jako podstawa identyfikacji osób : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Wójcik, Agnieszka
Przestrzeń publiczna nadbrzeżnej krawędzi miasta na podstawie transformacji nadbrzeży w wybranych miastach europejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Ślusarczyk, Łukasz
Metoda predykcji zużycia ostrza w wybranych warunkach toczenia : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008

poprzednie
1 ... 1617181920212223242526 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/