Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 2122232425262728293031 ... 64
następne

Bonenberg, Jacek
Zastosowanie kryteriów użytkowania gruntów w zlewni rzecznej w planowaniu gospodarowania wodami : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Trzeciak, Piotr
Optymalne kształtowanie obrotowo symetrycznych powłok równomiernej stateczności pod działaniem obciążeń złożonych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Mierzwiński, Dariusz
Diagnostyka wirników turbin parowych metodą małych próbek : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Zając, Grzegorz
Wpływ materiału klocków hamulcowych pojazdu szynowego na zużycie pary trącej i poziom hałasu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Jaworska-Michałowska, Maria
Wpływ termomodernizacji na architekturę obiektów zabytkowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Krawczyk, Marcin
Metoda oceny dokładności Współrzędnościowych Maszyn Pomiarowych z zastosowaniem Laserowego Wzorca Stopniowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Niemczyk, Gabriel
Wpływ właściwości przegubów na charakterystyki siłowe układu kierowniczego samochodu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Trzebicki, Marcin
Wybrane problemy optymalnego kształtowania wielolinowych bębnów pędnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Filimowski, Jacek
Drenażowe ujęcie wody z uwzględnieniem czynników technicznych, ekonomicznych i niezawodnościowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Nalepka, Kinga Teresa
Fizyczne podstawy energetycznego kryterium wytężenia dla materiałów anizotropowych na przykładzie monokryształu miedzi : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Lewicki, Leszek
Modelowanie zbiornikowej retencji powodziowej w warunkach dorzecza górnej Wisły : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Kromka, Magdalena
Analiza wytrzymałościowa osteosyntezy mini- i makropłytkowej urazów żuchwy : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Tracz, Tomasz
Wpływ rodzaju cementu na przepuszczalność betonów wysokowartościowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Siuta, Tomasz
Metodyka prognozy przepływów w czasie rzeczywistym w systemie rzecznym z niekontrolowanym dopływem bocznym na przykładzie dorzecza Raby : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Filo, Grzegorz
Zastosowanie logiki rozmytej i sieci neuronowych do sterowania proporcjonalnym zaworem przelewowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Janik, Artur
Wybrane zagadnienia wibroizolacji człowieka siedzącego w pojeździe : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Jarosińska, Elżbieta
Wielomodalność przepływów maksymalnych rocznych rzek Polski : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Byrdy, Aleksander
Stany graniczne płyt zespolonych z betonu i blach fałdowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Mączałowski, Andrzej
Hydrauliczne aspekty działania szeregowego układu przelewów bocznych w świetle badań na modelu fizycznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Tarajko, Justyna
Kolor w wiejskich zespołach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem wsi Polski Południowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005

poprzednie
1 ... 2122232425262728293031 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/