Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 2021222324252627282930 ... 64
następne

Wojtalewicz, Dominika
Badania nad oznaczaniem polibromowanych eterów difenylowych w próbkach żywności zawierających tłuszcz : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Niemczewska, Magdalena
Kształtowanie powierzchni elementów endoprotez wykonanych z materiałów ceramicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Maciejowska-Haupt, Patrycja
Schody : element kształtowania przestrzeni architektonicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Kulig, Anna
Metody geometryczne w rekonstrukcji sklepień gotyckich : na podstawie wybranych wnętrz sakralnych odbudowanych w Polsce po II wojnie światowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Skaza, Maciej
Ściana : architektoniczne rozgraniczanie przestrzeni : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Nabagło, Tomasz
Synteza układu sterowania semiaktywnego zawieszenia samochodu z elementami magnetoreologicznymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Olek, Małgorzata
Spalanie odpadów zwierzęcych w pęcherzowych paleniskach fluidalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Tomczyk, Krzysztof
Komputerowo wspomagany system do wyznaczania granicznych wartości błędów dynamicznych wybranych układów pomiarowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Kordzikowski, Piotr
Podstawy teorii wytężenia materiałów komórkowych w oparciu o energetyczne kryteria stanów granicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Łagan, Sylwia
Problemy wytrzymałościowe rekonstrukcji koron zębów bocznych we współczesnej stomatologii zachowawczej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Czuchra, Wojciech
Metody analizy i obniżania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych występujących w obwodach elektrycznych wskutek oddziaływania przekształtników energoelektronicznych pojazdów trakcyjnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Malinowska-Petelenz, Beata
Miejsce kościoła w mieście : analiza myśli kompozycyjnej w wybranych obiektach sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Kaczmarczyk, Ł.
Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Mirek, Grzegorz
System pomiarowy do wyznaczania deformacji sekcji zapory wodnej w przekroju pionowym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Laskowski, Henryk
Optymalne kształtowanie stalowo-betonowych dźwigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Krupa-Żuczek, Kinga
Otrzymywanie kwasu fosforowego z półproduktów kostnych z przemysłu mięsnego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Ocena energetyczna budynków z wykorzystaniem metod optymalizacji wielokryterialnej i wielopoziomowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Jaroń, Artur
Badania nad otrzymywaniem elektrod żelaznych metodą utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Hebda, Mariusz
Zastosowanie energetycznego kryterium wytężeniowego do analizy wytrzymałościowej kompozytów włóknistych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Kuboń, Piotr
Właściwości dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań z rdzeniami : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006

poprzednie
1 ... 2021222324252627282930 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/