Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 1920212223242526272829 ... 64
następne

Sykta, Izabela
Znaczenie wyróżniających się, kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Romańczyk, Piotr
Oddziaływania elektronowe pomiędzy centrami metalicznymi w kompleksach nitrozylowych molibdenu i wolframu zawierających mostkowe ligandy n-alkanodiolanowe : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Park technologiczny jako element struktury przestrzennej miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Kowalska, Alicja
Analiza wpływu elementów niekonstrukcyjnych na charakterystyki dynamiczne budynków : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Krok, Agnieszka
Analiza wybranych zagadnień mechaniki konstrukcji i materiałów za pomocą SSN i filtrów Kalmana : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Struzikiewicz, Grzegorz
Optymalizacja warunków toczenia wykończeniowego stopu Inconel 718 : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Nowak, Katarzyna
Analiza przebiegu procesu karbonatyzacji betonu z uwzględnieniem zmiennych warunków środowiskowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Kupiec, Robert
Korekcja oddziaływań termicznych we współrzędnościowych maszynach pomiarowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Kozioł, Krzysztof
Prętowe konstrukcje z odciągami : analiza odpowiedzi dynamicznej na obciążenia wyjątkowe : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Modele obliczeniowe podłoża gruntowego w aspekcie różnych metod i technologii wzmocnienia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Jodłowski, Henryk
Metoda rozpoznawania odkształceń plastycznych w procesie obciążania stali wykazujących niestateczność materiałową : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Drozd, Wojciech
Warunki bezpieczeństwa pracy i ich wpływ na koszty realizacji procesów budowlanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Bogucki, Rafał
Wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne niskowęglowych stali stopowych z dodatkiem miedzi : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Pańtak, Marek
Analiza komfortu użytkowania stalowych kładek dla pieszych podatnych na wpływy dynamiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Gaczoł, Andrzej
Praktyka konserwatorska w Krakowie w latach 1918-2006 na tle teorii i doktryn : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Michałowski, Sławomir
Badania nad modyfikacją spienionych poliuretanów poprzez zastosowanie innych polimerów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Suchodoła, Maciej
Wpływ styków paneli i imperfekcji geometrycznych na nośność przekryć łukowych z blach profilowanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Marzec, Paweł
Mechaniczne aspekty ewolucji struktury kości gąbczastej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Krupa, Małgorzata
Wykorzystanie zbiorów rozmytych do oceny niezawodności elementów pojazdów szynowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006
Dziechciowski, Zygmunt
Kształtowanie konstrukcji kabin maszyn roboczych w aspekcie sterowania warunkami pracy operatorów : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2006

poprzednie
1 ... 1920212223242526272829 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/