Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 1415161718192021222324 ... 64
następne

Tajs-Zielińska, Katarzyna
Optymalizacja elementów konstrukcyjnych metodą automatu komórkowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2011
Ziemiański, Daniel
Identyfikacja i modelowanie wybranych zachowań dynamicznych układu człowiek - otoczenie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2011
Cegielski, Marcin
Efekt ciągłej deaktywacji uszkodzeń w kontynualnej mechanice zniszczenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2011
Szpakowska, Ernestyna
Architektura miasta idealnego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2011
Nering, Konrad
Mobilny system informacji hydrologicznej on-line z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu CASC2D i architektury klient-serwer : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2011
Beńko, Piotr
Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2011
Zych, Mariusz
Analiza pracy ścian zbiorników żelbetowych we wczesnym okresie dojrzewania betonu, w aspekcie ich wodoszczelności : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Szular, Zbigniew
Koncepcje przekształtników tyrystorowych o zmiennej topologii połączeń w aspekcie zastosowania do rozruchu silników indukcyjnych klatkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Matras, Andrzej
Metoda doboru optymalnych parametrów frezowania powierzchni swobodnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Noga, Marcin
Wpływ zastosowania dwuwtryskiwaczowego układu zasilania na parametry robocze silnika spalinowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Nassery, Farid
Zagadnienia geometryczne występujące w tworzeniu struktur architektonicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Dwornicka, Renata
Metoda nagrzewania i ochładzania elementów ciśnieniowych bloku energetycznego z uwagi na naprężenia cieplne : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Jaśkowska, Jolanta
Synteza i właściwości cyklicznych i acyklicznych arylopiperazynyloalkilopochodnych salicylamidu jako ligandów receptorów serotoninowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Górszczyk, Jarosław
Wpływ zbrojenia geosyntetyczną warstwą pośrednią na trwałość zmęczeniową asfaltowej nawierzchni drogowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Tyliszczak, Bożena
Otrzymywanie, struktura i właściwości hydrożeli akrylowych zdolnych do kontrolowanego uwalniania nawozów mineralnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Krajewski, Piotr
Analiza wpływu materiału zasypowego na nośność sklepień murowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Ostrowski, Krzysztof
Niezawodność funkcjonowania skrzyżowania z sygnalizacją w warunkach zmiennego natężenia nasycenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Żuk, Paweł
Rola oświetlenia naturalnego w kształtowaniu formy architektonicznej współczesnych muzeów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Widłak, Grzegorz
Local shakedown analysis of a thick-walled reactor subject to mechanical and thermal loads : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010
Krzyk, Przemysław
Analiza porównawcza słabo nieliniowych sinusoidalnych drgań samowzbudnych w autonomicznych układach analogowych i cyfrowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2010

poprzednie
1 ... 1415161718192021222324 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/