Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nassery, Farid

Zagadnienia geometryczne występujące w tworzeniu struktur architektonicznych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. arch. Otmar Vogt, prof. PK
Tytuł równoległy [Geometry questions in creation of architectural structures]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2010
Język polski
Liczba stron 268
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 256-266
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Zagadnienia geometryczne występujące w tworzeniu struktur architektonicznych : praca doktorska = [Geometry questions in creation of architectural structures] / Farid Nassery. – Kraków, 2010. – 268 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[640000] Architektura
Słowa kluczowe frekwencja form w przestrzeni architektonicznej

the order of forms in the architectural space
Abstrakt
Rozprawa doktorska określa rolę geometrii w procesie kształtowania rozwiązań przestrzennych oraz powiązania elementów geometrycznych z zagadnieniami architektonicznymi. Kataloguje i grupuje różne ... więcej

The dissertation determines the role of geometry in the process of shaping of spatial arrangements and relations between geometrical factors and architectural questions. It classifies and groups various ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/