Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1266
poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 64
następne

Baran, Ireneusz
Identyfikacja uszkodzeń korozyjnych zbiorników na paliwa płynne metodą emisji akustycznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Sawicz-Kryniger, Katarzyna
Technika sond fluorescencyjnych do monitorowania procesów sieciowania kompozycji epoksydowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Współczesne problemy przeobrażeń małych miast w rejonie oddziaływania Krakowa – na wybranych przykładach : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Błachut, Jakub
Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę miasta średniej wielkości : wybrane przykłady z obszaru Polski Południowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Ocłoń, Paweł
Analiza przepływowo-cieplna i wytrzymałościowa warunków pracy wymiennika ciepła z ożebrowanymi rurami eliptycznymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Kowarska, Beata
Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji tlenków azotu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Radomski, Piotr
Badania nad otrzymywaniem wodorotlenku magnezu o żądanych i kontrolowanych właściwościach : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Wiszowaty, Andrzej
O architekturze wielkogabarytowych obiektów sportowo-widowiskowych : forma, jako funkcja postępu technologicznego w XX–XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Hebdowska-Krupa, Maria
Wpływ tufu wulkanicznego na własności powłok antykorozyjnych stali : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Skoneczny, Szymon
Nieliniowa charakterystyka stacjonarna bioreaktorów przepływowych z unieruchomionym biofilmem : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Pacholewicz, Karolina
Architektura muzeów sztuki : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Kropiowska, Dorota
Wybrane problemy optymalnego kształtowania układów prętowych w strukturze formalnej zasady maksimum : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Malewska, Elżbieta
Porowate kompozyty poliuretanowo-polistyrenowe otrzymywane na drodze współekspandowania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Gwadera, Monika
Zastosowanie przybliżonych równań kinetycznych w modelowaniu procesów adsorpcyjnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Faron, Aleksandra
Wpływ wybranych czynników struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Stawiarski, Adam
Detekcja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Zastawnik, Andrzej
Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności lokalnych w procesie planowania przestrzennego na wybranych przykładach z gmin małopolskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Bigaj, Przemysław
Monolityczne technologie betonu elewacyjnego w architekturze współczesnych budynków mieszkalnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Wesołowski, Łukasz
Wpływ przeszklonych ścian osłonowych na kształtowanie warunków użytkowych i środowiskowych w pomieszczeniach mieszkalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Pagacz, Joanna
Wytwarzanie i analiza wybranych właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z montmorylonitem (PVC/MMT) : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013

poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 64
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/