Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 64
następne

Stecz, Piotr
Wpływ działania na budynki długotrwałych obciążeń dynamicznych generowanych przejazdami pociągów metra : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Neupauer, Krzysztof
Analiza efektywności energetycznej i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Pulit, Jolanta
Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą redukcji chemicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Jagoda, Agnieszka
Kofeina wskaźnikiem zanieczyszczenia antropogenicznego środowiska wodnego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Chrząszczewski, Jacek
Kalwarie austriackie XVII i XVIII wieku : rozprawa doktorska. T. 2
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Chrząszczewski, Jacek
Kalwarie austriackie XVII i XVIII wieku : rozprawa doktorska. T. 1
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Woynarowska, Amelia
Termiczna utylizacja odpadów elektronicznych w reaktorze fluidyzacyjnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Staroń, Paweł
Utylizacja piór metodą hydrolizy i termicznego przekształcania : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Burtan, Bożena
Właściwości optyczne szkieł tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Zając, Maciej
Analiza wpływu zmian konstrukcyjnych modernizowanych budynków ścianowych na częstotliwości ich drgań własnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Baran, Ireneusz
Identyfikacja uszkodzeń korozyjnych zbiorników na paliwa płynne metodą emisji akustycznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Sawicz-Kryniger, Katarzyna
Technika sond fluorescencyjnych do monitorowania procesów sieciowania kompozycji epoksydowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Współczesne problemy przeobrażeń małych miast w rejonie oddziaływania Krakowa – na wybranych przykładach : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Błachut, Jakub
Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę miasta średniej wielkości : wybrane przykłady z obszaru Polski Południowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Ocłoń, Paweł
Analiza przepływowo-cieplna i wytrzymałościowa warunków pracy wymiennika ciepła z ożebrowanymi rurami eliptycznymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Kowarska, Beata
Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji tlenków azotu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Radomski, Piotr
Badania nad otrzymywaniem wodorotlenku magnezu o żądanych i kontrolowanych właściwościach : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Wiszowaty, Andrzej
O architekturze wielkogabarytowych obiektów sportowo-widowiskowych : forma, jako funkcja postępu technologicznego w XX–XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Hebdowska-Krupa, Maria
Wpływ tufu wulkanicznego na własności powłok antykorozyjnych stali : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Skoneczny, Szymon
Nieliniowa charakterystyka stacjonarna bioreaktorów przepływowych z unieruchomionym biofilmem : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013

poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/