Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Błachut, Jakub

Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę miasta średniej wielkości : wybrane przykłady z obszaru Polski Południowej : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Tytuł równoległy [Special Economic Zone influence on structure of middle size town : chosen examples from southern part of Poland]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2013
Język polski
Liczba stron 213
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 198-207
Bibliografia (liczba pozycji) 172
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę miasta średniej wielkości : wybrane przykłady z obszaru Polski Południowej : praca doktorska = [Special Economic Zone influence on structure of ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[651900] Zagospodarowanie przestrzenne
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
Słowa kluczowe Specjalne Strefy Ekonomiczne, miasto, obszar uprzywilejowany

Special Economic Zone, town, privileged area
Abstrakt
Temat rozprawy doktorskiej odnośni się do zjawisk, które można zaobserwować w wielu obszarach na świecie, szczególnie w miastach czy regionach, które utraciły swoje dotychczasowe bazy ekonomiczne ... więcej

The subject of doctoral thesis refers to occurrences which can be observed in many areas in the world, especially in towns or regions that lost its economic base or are suffering from the world crisis. ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/