Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 1213141516171819202122 ... 64
następne

Piątkowski, Marek
Synteza poli(sukcynimidu) z kwasu asparaginowego w polu promieniowania mikrofalowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Wpływ rozwoju funkcji biurowych na przemianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miast ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Dulian, Piotr
Mechanochemiczne wytwarzanie materiałów ceramicznych o specyficznych właściwościach elektrycznych i katalitycznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Muszyński, Krzysztof
Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Lewińska, Gabriela
Badanie sytuacji fazowej ciekłego kryształu (4-(4'-oktylobifenylo) karboksylanu 4-(2-metylobutylo)fenolu) wykazującego istnienie fazy niebieskiej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Litawa, Barbara
Aktywność wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniającego sprzęgania metanu w obecności ditlenku węgla i tlenu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Gaca, Katarzyna Zofia
Kinetics and mechanisms of early stages of resorcinol-formaldehyde polymerization : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Kycia, Radosław Antoni
Powstawanie osobliwości w semiliniowych równaniach falowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Gancarz-Żebracka, Jadwiga
Ewolucja układu siedziby szlacheckiej w Kurozwękach jako przykład rozwoju ośrodków rezydencjonalnych Małopolski północnej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Kulawik-Pióro, Agnieszka
Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Spórna-Kucab, Aneta
Badania chromatograficznego rozdzielania betaniny oraz jej pochodnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Śliwa, Paweł
Teoretyczne badania wybranych reakcji katalizowanych przez kompleksy alkilidenowe rutenu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Bondyra, Agnieszka
Modelowanie i badania numeryczne kompozytowych przekryć zbiorników prostopadłościennych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Ulatowska, Anna Barbara
Optymalne projektowanie wybranych struktur kompozytowych o zmiennej orientacji włókien : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Augustyn, Marcin
Badanie sił aerodynamicznych na łopatach turbin z wykorzystaniem trójskładnikowej wagi aerodynamicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Serafin, Marta
Application of hp-adaptive finite element method to two-scale computation : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Pędrak, Grzegorz
Generatory sygnałów stochastycznych w przetwornikach analogowo-cyfrowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Michnej, Maciej
Proces zużycia w połączeniu obrotowym na przykładzie modelu zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Kamieniarz, Marek
Detal budowlany a cechy techniczne i estetyczne współczesnych budynków mieszkalnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
Kańka, Stanisław
Materiałowe i eksploatacyjne uwarunkowania trwałości żelbetowych kominów przemysłowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012

poprzednie
1 ... 1213141516171819202122 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/