Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Spórna-Kucab, Aneta

Badania chromatograficznego rozdzielania betaniny oraz jej pochodnych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. Tadeusz Michałowski
dr hab. inż. Sławomir Wybraniec
Tytuł równoległy [Studies on chromatographic separation of betanin and its derivatives]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2012
Język polski
Liczba stron 161
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 133-152
Bibliografia (liczba pozycji) 157
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Badania chromatograficznego rozdzielania betaniny oraz jej pochodnych : praca doktorska = [Studies on chromatographic separation of betanin and its derivatives] / Aneta Spórna-Kucab. – Kraków, 2012. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe betanina, betacyjaniny, HSCCC, HPCCC, przeciwprądowa chromatografia cieczowa

betalains, betacyanins, HSCCC, HPCCC, counter-current chromatography
Abstrakt
Praca dotyczy badań chromatograficznego rozdzielania betaniny oraz jej pochodnych. W części literaturowej przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy na temat betalain, dotyczący ich struktury chemicznej, ... więcej

The work concerns the studies on chromatographic separation of betanin and its derivatives. The theoretical part presents the current knowledge on betalains, their chemical structure, occurrence in plants, ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/