Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Litawa, Barbara

Aktywność wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniającego sprzęgania metanu w obecności ditlenku węgla i tlenu : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Tytuł równoległy [Activity of selected oxide catalysts in the oxidative coupling of methane in the presence of carbon dioxide and oxygen]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2012
Język polski
Liczba stron [2], 154
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 139-152
Bibliografia (liczba pozycji) 350
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Aktywność wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji utleniającego sprzęgania metanu w obecności ditlenku węgla i tlenu : praca doktorska = [Activity of selected oxide catalysts in the oxidative ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250937] Kinetyka reakcji chemicznych. Kataliza
[250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe OCM, ditlenek węgla, metan, tlenki metali, etylen, utleniające sprzęganie metanu

methane, ethylene, oxidative coupling of methane
Abstrakt
W pracy zbadano właściwości katalityczne wybranych katalizatorów tlenkowych w procesie OCM prowadzonym w obecności O2 i CO2. W badaniach użyto dwie serie katalizatorów. Pierwszą stanowiły nośnikowane ... więcej

In the work the catalytic performance of selected oxide-based catalysts in the OCM in the presence of O2 and CO2 was investigated. Two series of catalysts are prepared. The first series are materials containing ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/