Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lewińska, Gabriela

Badanie sytuacji fazowej ciekłego kryształu (4-(4'-oktylobifenylo) karboksylanu 4-(2-metylobutylo)fenolu) wykazującego istnienie fazy niebieskiej : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. Wojciech Otowski, prof. PK
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2012
Język polski
Liczba stron 109
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 100-105
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Badanie sytuacji fazowej ciekłego kryształu (4-(4'-oktylobifenylo) karboksylanu 4-(2-metylobutylo)fenolu) wykazującego istnienie fazy niebieskiej : praca doktorska / Gabriela Lewińska. – Kraków, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kryształ ciekły, faza niebieska

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Spoza PK [-]

zasób
Jednostka nadająca stopień Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP Praca powstała częściowo dzięki wsparciu finansowemu projektu „Wiedza Techniczna”
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/