Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zawada-Pęgiel, Katarzyna

Wpływ rozwoju funkcji biurowych na przemianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miast ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. zw. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz
Tytuł równoległy [The influence of the development of office functions on the transformation of a functional-spatial city structure, especially allowing for Cracow]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2013
Język polski
Liczba stron 208
Oznaczenie ilustracji fot., il. kolor.
Bibliografia (na str.) 185-199
Bibliografia (liczba pozycji) 257
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ rozwoju funkcji biurowych na przemianę struktury funkcjonalno-przestrzennej miast ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa : praca doktorska = [The influence of the development of office functions ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe funkcja biurowa, deglomeracja, przebudowa struktury, wartości kulturowe

office function, deglomeration, structure rebuilding, cultural values
Abstrakt
Praca podejmuje próbę analizy rozmieszczenia obiektów biurowych i ich zespołów. Problem ten jest szczególnie ważny w miastach historycznych o zachowanym dziedzictwie kulturowym, zabytkowych budowlach ... więcej

The dissertation tries to analyse of locations of office buildings. This problem is particularly important in historic cities with cultural heritage preserved, historic buildings and panoramas. The objective ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/