Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 1718192021222324252627 ... 64
następne

Krawiec, Zbigniew
Modele degradacji laminatu w problemach nośności zmęczeniowej konstrukcji : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Grec, Rafał
Wpływ nieliniowości fizykalnej na nośność prętów aluminiowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Szkoda, Maciej
Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Nowak, Anna K.
Ekologiczno-techniczne aspekty procesów pozyskiwania koncentratów cynku i ołowiu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Płoskonka, Robert
Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornikowych w systemie dystrybucji wody : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Wosatko, Adam
Finite-element analysis of cracking in concrete using gradient damage-plasticity : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Gaszyńska-Freiwald, Grażyna
Wpływ laminacji na właściwości pęczniejące iłołupków fliszu karpackiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Goik, Tomasz
Dynamika liniowych układów regularnych w ujęciu analitycznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Prymon, Marek
System klimatyzacji z akumulacją ciepła w elementach struktury budynku : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Stanaszek, Elżbieta
Biodeterioracja tworzyw budowlanych na spoiwach mineralnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Głuszek, Aneta
Ekologicznie uzasadniona graniczna zawartość siarki w olejach napędowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Dębowski, Jacek
Wpływ ukrytych wad wykonawczych na trwałość budynków wielkopłytowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Szopa, Lidia
Współpraca betonu i stali na różnych poziomach obciążenia w osiowo ściskanych elementach zespolonych stalowo-betonowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Furtak, Marcin
Genius loci architektury Centralnego Okręgu Przemysłowego (na przykładzie rejonu "A") : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Ferdek, Urszula
Drgania regularne i chaotyczne dyskretnych układów mechanicznych z ograniczeniami przemieszczeniowymi : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Chwał, Małgorzata
Homogenizacja własności mechanicznych materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Kłosak, Andrzej K.
Wpływ wybranych parametrów funkcjonalno-przestrzennych na komfort akustyczny wnętrz sal koncertowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Kędra, Mariola
Chaos deterministyczny w przepływach rzecznych wybranej zlewni górskiej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Skrzyńska, Elżbieta
Badanie aktywności katalizatorów wanadowych w reakcji odwodornienia izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Laskowska, Barbara
Wpływ struktury i kwasowości kwasów Brønsteda na protonowanie ponadtlenku w środowisku aprotycznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007

poprzednie
1 ... 1718192021222324252627 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/