Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Płoskonka, Robert

Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornikowych w systemie dystrybucji wody : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Krzysztof Knapik, prof. PK
Tytuł równoległy [Method of optimal water tank localization within water distribution system]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2008
Język polski
Dokument towarzyszący DVD
Liczba stron [2], 134
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 132-134
Bibliografia (liczba pozycji) 64
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornikowych w systemie dystrybucji wody : rozprawa doktorska = [Method of optimal water tank localization within water distribution system] / Robert Płoskonka. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [631539] Obiekty systemów wodociągów, kanalizacji i sieci ciepłowniczych
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe modele optymalizacyjne, zaopatrzenie w wodę, uzdatnianie wody, zużycie wody, wodociągi
Abstrakt
Publikacja porusza tematykę optymalizacji rozmieszczenia rezerw wody gromadzonych w systemie jej dystrybucji w oparciu o kryterium niezawodnościowe oraz ekonomiczne. Praca zawiera szczegółowy opis ... więcej

Paper describes optimization of water tanks location within water distribution system using reliability and economical criteria. Paper contains detailed description of method that allows forming the most ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/