Krzysztof Knapik

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (32)


Promowane prace doktorskie pracowników PK: 5


Płoskonka, Robert
Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornikowych w systemie dystrybucji wody : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2008
Iwanicka, Zsuzsanna
Racjonalizacja zużycia wody na obszarach zurbanizowanych Polski : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2007
Kubala, Marek
Teoretyczna analiza wpływu wybranych czynników na propagację zanieczyszczeń w sieci wodociągowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2005
Wierzbicki, Robert
Metoda wyznaczania niezawodności dostawy wody dla użytkowników sieci wodociągowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1996
Muszyński, Krzysztof
Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/