Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaszyńska-Freiwald, Grażyna

Wpływ laminacji na właściwości pęczniejące iłołupków fliszu karpackiego : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. zw. dr hab. inż. Maciej Gryczmański
Tytuł równoległy [The influence of lamination on the swelling properties of clayslate from Carpathian flysh]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2008
Język polski
Liczba stron 120, [1] k. tabl.
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 94-105
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ laminacji na właściwości pęczniejące iłołupków fliszu karpackiego : praca doktorska = [The influence of lamination on the swelling properties of clayslate from Carpathian flysh] / Grażyna ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [275500] Geologia inżynierska
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe grunty ilaste, pęcznienie swobodne
Abstrakt
W pracy doktorskiej przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów ilastych pochodzących z rejonu Świnnej Poręby. Szczególny nacisk został położony na badania pęcznienia ... więcej

In dissertation I presented the results of research on deformation and strength properties of clay-slate from landslides in the area of Świnna Poręba water reservoir, which is under construction. On ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/