Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Głuszek, Aneta

Ekologicznie uzasadniona graniczna zawartość siarki w olejach napędowych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Janusz Magiera, prof. PK
Tytuł równoległy An ecologically justifiable limit of sulphur content in Diesel oils
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron [2], 113
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 109-112
Bibliografia (liczba pozycji) 113
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
Opis bibliograficzny
Ekologicznie uzasadniona graniczna zawartość siarki w olejach napędowych : praca doktorska = An ecologically justifiable limit of sulphur content in Diesel oils / Aneta Głuszek. – Kraków, 2007. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [480000] Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo
[482300] Przemysł rafineryjny
Słowa kluczowe metoda LCA, oleje napędowe, ropa naftowa
Abstrakt
W niniejszej pracy zastosowano metodę LCA oraz wywodzącą się z niej technikę WTW do oszacowania potencjalnego oddziaływania na środowisko generowanego podczas cykli życia olejów napędowych wyprodukowanych ... więcej

Life Cycle Assessment (LCA) method and Well-to-Wheel (WTW) technique derived from it have been applied to an evaluation of the environmental impacts generated during the life-cycles of Diesel fuels produced ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/