Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chwał, Małgorzata

Homogenizacja własności mechanicznych materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
Tytuł równoległy [Homogenization of the mechanical properties of composite materials reinforced with carbon nanotubes]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron 121
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 117–121
Bibliografia (liczba pozycji) 115
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Homogenizacja własności mechanicznych materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi : rozprawa doktorska = [Homogenization of the mechanical properties of composite materials reinforced ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[792400] Inżynieria materiałowa
[370900] Podstawy budowy maszyn
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe nanorurki węglowe, modele geometryczne
Abstrakt
Prezentowana praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano nanorurki węglowe oraz pokrótce scharakteryzowano modele stosowane do opisu ich własności. Rozdział drugi dotyczy ... więcej

Presented Ph.D. thesis consists of six chapters. Carbon nanotubes and models used in description of their mechanical properties are presented in the first chapter. The next chapter deals with the presentation ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Mechaniczny [M]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/