Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ferdek, Urszula

Drgania regularne i chaotyczne dyskretnych układów mechanicznych z ograniczeniami przemieszczeniowymi : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK
Tytuł równoległy [Regular and chaotic vibrations discrete mechanical systems with geometrical constrains]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron 109
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 102-108
Bibliografia (liczba pozycji) 93
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Drgania regularne i chaotyczne dyskretnych układów mechanicznych z ograniczeniami przemieszczeniowymi : praca doktorska = [Regular and chaotic vibrations discrete mechanical systems with geometrical ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371600] Zagadnienia konstrukcji maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe metoda Rungego-Kutty, szybka transformata Fouriera
Abstrakt
Praca dotyczy problemów modelowania i analizy jakościowej dyskretnych układów mechanicznych z geometrycznymi ograniczeniami. Do badania wpływu parametrów równań różniczkowych na charakter drgań ... więcej

The thesis is concerned with the problems of the modelling and qualitative analysis of lumped-parameter mechanical systems with geometrical constraints. Numerical methods based on alorithms of the Runge-Kutta ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/