Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skrzyńska, Elżbieta

Badanie aktywności katalizatorów wanadowych w reakcji odwodornienia izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Tytuł równoległy Study of vanadium oxide catalysts activity in the reaction of isobutane dehydrogenation to isobutene in the presence of carbon dioxide
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron 204
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 189-204
Bibliografia (liczba pozycji) 347
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Badanie aktywności katalizatorów wanadowych w reakcji odwodornienia izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska = Study of vanadium oxide catalysts activity in the reaction ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250937] Kinetyka reakcji chemicznych. Kataliza
[250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe kataliza, reakcje katalityczne, katalizatory
Abstrakt
Wykazano, iż katalityczne odwodornienie iC4H10 w obecności CO2 może stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych metod pozyskiwania izobutenu. Wyjściowe parametry procesu dobrano bazując na wynikach ... więcej

It was shown that the catalytic dehydrogenation of iC4H10 in the presence of CO2 might be considered as an alternative method of obtaining isobutene. An initial process conditions were adjusted on the ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/