Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stanaszek, Elżbieta

Biodeterioracja tworzyw budowlanych na spoiwach mineralnych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK
Tytuł równoległy Biodeterioration of building materials on mineral binders
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron [1], 161
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 138-156
Bibliografia (liczba pozycji) 178
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Biodeterioracja tworzyw budowlanych na spoiwach mineralnych : praca doktorska = Biodeterioration of building materials on mineral binders / Elżbieta Stanaszek. – Kraków, 2007. – [1], 161 k. : rys., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biodeterioracja, Penicillum chrysogenum, Cladosporium herbarum, CEM I, spoiwo gipsowe

biodeterioration, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, cement mortars
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu grzybów gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na zaprawy cementowe z CEM I, zaprawy cementowe modyfikowane polimerem oraz spoiwa gipsowe. ... więcej

This study shows the results of influences of various species moulds (Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum) on the properties of cement mortars and polymer modified cement mortars and gypsum ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/