Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nowak, Anna K.

Ekologiczno-techniczne aspekty procesów pozyskiwania koncentratów cynku i ołowiu : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. PK
Tytuł równoległy [Ecological and technical aspects of obtaining zinc and lead concentrates]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2008
Język polski
Liczba stron 180
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 162-180
Bibliografia (liczba pozycji) 266
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Ekologiczno-techniczne aspekty procesów pozyskiwania koncentratów cynku i ołowiu : rozprawa doktorska = [Ecological and technical aspects of obtaining zinc and lead concentrates] / Anna K. Nowak. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[926700] Organizacja ochrony środowiska
Słowa kluczowe nauka o środowisku, ochrona środowiska, postępowanie ze ściekami wodnymi i stałymi odpadkami
Abstrakt
Największą grupę spośród odpadów przemysłowych wytwarzanych w Polsce stanowią odpady z procesów wydobycia, wzbogacania i przetwarzania kopalin. W pracy przedstawiono modelowe rozwiązanie technologicznych ... więcej

The largest group of industrial waste generated in Poland are waste from mineral ore output, enrichment and processing. This work presents model solution of technological process of Zn-Pb concentrates ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/