Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej

Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz
Tytuł równoległy [A method of assessing the durability and reliability of rail gauge-changing systems]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2008
Język polski
Liczba stron 126, 20
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 121-126
Bibliografia (liczba pozycji) 117
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych : rozprawa doktorska = [A method of assessing the durability and reliability of rail gauge-changing systems] / Maciej Szkoda. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe eksploatacja kolei, linie kolejowe, teoria niezawodności i magazynowania, kontrola jakości
Abstrakt
Praca dotyczy oceny trwałości i niezawodności dwóch kolejowych systemów przestawczych: aktualnie stosowanego, polegającego na wymianie wózków wagonowych (system 1) i perspektywicznego systemu samoczynnie ... więcej

The paper provides an assessment of the durability and reliability of two rail track gauge-changing systems: the one currently in use, which consists of a wagon bogie exchange (system 1) and the prospective ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/