Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kłosak, Andrzej K.

Wpływ wybranych parametrów funkcjonalno-przestrzennych na komfort akustyczny wnętrz sal koncertowych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł równoległy [The influence of selected functional and spatial parameters on acoustical comfort of concert halls interiors]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron 247, [37]
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 241-247
Bibliografia (liczba pozycji) 112
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ wybranych parametrów funkcjonalno-przestrzennych na komfort akustyczny wnętrz sal koncertowych : praca doktorska = [The influence of selected functional and spatial parameters on acoustical comfort ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[711000] Elektroakustyka
[710000] Łączność telekomunikacyjna
Słowa kluczowe architektura, akustyka, projektowanie wnętrz, sale koncertowe
Abstrakt
Tematem pracy są zależności pomiędzy projektowaniem wnętrz sal koncertowych a pożądaną, akustyczną funkcją tych wnętrz. W pracy przeprowadzono ocenę istniejących i projektowanych sal koncertowych ... więcej

This paper concentrates on relations between designing of concert halls interiors and their main, acoustical function. This study includes the evaluation of existing and currently being constructed concert ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydzial Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/