Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nering, Konrad

Mobilny system informacji hydrologicznej on-line z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu CASC2D i architektury klient-serwer : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Wojciech Chmielowski, prof. PK
Tytuł równoległy [Mobile hydrologic information system with modificated CASC2D model and client-server technology]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2011
Język polski
Dokument towarzyszący CD
Liczba stron [6], 175
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 166-174
Bibliografia (liczba pozycji) 114
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Mobilny system informacji hydrologicznej on-line z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu CASC2D i architektury klient-serwer : praca doktorska = [Mobile hydrologic information system with modificated CASC2D ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [282103] Hydrologia operacyjna (prognozy zjawisk hydrologicznych)
[282100] Hydrologia (kontynentalna)
[280000] Hydrologia. Meteorologia
Słowa kluczowe hydrologia, model hydrologiczny, system ostrzegania przeciwpowodziowego

hydrology, watershed model, flood warning system
Abstrakt
Celem rozprawy doktorskiej byto stworzenie systemu mającego na celu mobilny dostęp do informacji na temat bieżącego oraz prognozowanego zagrożenia powodziowego na obszarze zlewni. Mobilny dostęp ... więcej

The aim of this dissertation is to develop a system with mobile access to information on current and projected threat of flooding in a catchment area. Mobile access means the ability to read hydrometeorological ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/