Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ortwein, Rafał

Constitutive model of graded micro-structure obtained via strain induced phase transformation : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
Tytuł równoległy Model struktury gradientowej otrzymanej w wyniku przemiany fazowej sterowanej odkształceniem
Miejsce wydania Cracow
Data wydania 2015
Język angielski
polski
Liczba stron 359
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 352-359
Bibliografia (liczba pozycji) 131
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Summ.
Opis bibliograficzny
Constitutive model of graded micro-structure obtained via strain induced phase transformation : praca doktorska = Model struktury gradientowej otrzymanej w wyniku przemiany fazowej sterowanej odkształceniem ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[370900] Podstawy budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe model konstytutywny, przemiana fazowa, skręcanie, stale austenityczne, elementy o strukturze gradientowej

constitutive model, phase transformation, torsion, austenitic steels, graded structural elements
Abstrakt
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne i opis konstytutywny materiału podlegającego przemianie fazowej indukowanej odkształceniem plastycznym. Celem pracy była weryfikacja możliwości sterowania ... więcej

The doctoral thesis consists of experimental and theoretical research concerning continuum undergoing plastic strain induced phase transformation. The goal of the research was to test the possibility of ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Mechaniczny [M]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/