Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Więcek, Paweł

Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Adamski
Tytuł równoległy [Application of artificial intelligence in inventory control under uncertainties conditions]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2017
Język polski
Liczba stron [4], 167
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 144-153
Bibliografia (liczba pozycji) 155
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności : rozprawa doktorska = [Application of artificial intelligence in inventory control under uncertainties ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sterowanie zapasami, sztuczna inteligencja, optymalizacja wielokryterialna, modelowanie procesów logistycznych

inventory control, artificial intelligence, multicriteria optimization, logistics processes modelling
Abstrakt
Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy problematyki sterowania poziomem zapasów towarów, w węzłowych punktach sieci dostaw w otoczeniu oddziaływania losowych czynników zewnętrznych. Specyfika przepływu ... więcej

The dissertation deals with the issue of inventory control problem of goods in the single nodal elements of the supply network, considering the influence of random external factors. The specificity of ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/